Cormon v.2

Společnost GEMA ve spolupráci s VŠCHT úspěšně vyvinula elektronické měřicí zařízení pro stanovení korozivity atmosféry v reálném čase.

Více informací o projektu:

CORMON v.2 - prototype

Category: Customer Projects