Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce a zpracovatel osobních údajů: Gema s.r.o., IČ: 471 20 584, sídlo: Oderská 333, 196 03 Praha 9, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Jaké osobní údaje sbíráme?

Poptávka: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
Objednávka servisu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
Kontaktní formulář: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Na co máte právo?

Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, na jak dlouho a kdo k nim má přístup. Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů. Máte právo podat stížnost, nebo námitku.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré vložené osobní údaje jsou automaticky přeposlány na emailovou adresu kompetentních zaměstnanců naší společnosti a zároveň uloženy do SQL databáze pracující pro tento web. Po kontaktování odesílatele jsou veškerá osobní data z databáze do 30 dnů vymazána.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů je platné a účinné od 1.1.2021.